106. Основні напрями і методичні прийоми контролю стану власного капіталу.

Послідовність і основні напрями контролю:

1)       фактичний контроль стану власного капіталу полягає у підтвердженні С-до аналітичних рах-ків обліку за кожним учасником і здійснюється методом вибіркової інвентаризації зобов’язань під-ва перед учасниками та забезпечень виплат відпусток, гарантійних зобов’язань.

2)       перевірка правильності і своєчасності формування статутного капіталу. Для перевірки своєчасності розрахунків з внесків до статутного капіталу порівнюють фактичні внески по датах у розрізі засновників з установленими в док-тах на заснування під-ва

3)       перевірка правильності і наявності підстав розрахунків за внесками до статутного капіталу. Варто перевірити обґрунтованість оцінок внесків, здійснюваних у формі матер. цінностей, нематеріальних активів, ЦП та ін. Із застосуванням методів порівняння, нормативно-правової перевірки та техніко-економічних розрахунків перевіряється адекватність методів оцінки таких внесків у статутний капітал

4)       у спільних під-вах перевірці підлягає повнота, своєчасність і достовірність внесків іноземних внесків у конвертованій валюті, виходячи із засновницьких документів

5)       при перевірці правильності формування статутного капіталу в АТ ревізор звертає увагу на номінальну вартість акцій, що формують статутний капітал АТ, на дотримання умов внесення коштів засновників при створенні АТ на випадки прострочення викупу акціонерами заявленої ними к-ті акцій

6)       перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу здійснюється на підставі аналізу даних обліку по К-т рах. 40 та візуального контрою про наявність змін у засновницьких док-тах, док-тів про перереєстрацію розміру статутного капіталу при новому додатковому випуску акцій, підвищенні їх номінальної вартості або зменшенні чи зниженні номінальної вартості акцій

7)       при перевірці правильності формування додаткового, резервного, вилученого і неоплаченого капіталу, треба враховувати специф. особливості, встановлені законодавством щодо порядку формування і руху елементів власного капіталу залежно від організаційної форми під-ва (методи порівняння, візуального нормативного і логічного документального контролю)

8)       контроль правильності відображення в обліку операцій з формування статутного капіталу, а також методики ведення облікових реєстрів з аналітичного обліку по рах. 40, 46, 67 здійснюється методом аналізу кореспонденції рах. і первинних док-тів, які є підставою для бух. записів у таких реєстрах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑