49. Пояснити, як встановити факти порушень правил розрахунків готівкою з каси під-ва.

Для контролю за дотриманням підприємствами установлених обмежень при здійснені між підприємствами розрахунків готівкою перевіряються конкретні розрахункові операції. Також ревізор повинен враховувати що готівкові розрахунки можуть здійснюватись підприємствами протягом дня (3 тис. гр.) за одним чи кількома платіжними документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються розрахунків підприємств із фізичними особами. Якщо готівкові розрахунки підприємств перевищують установлену граничну суму, то надлишкова їх сума додається розрахунково до фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово(того самого дня, у який було здійснено цю операцію),а одержана сума порівнюється із затвердженим лімітом каси. Також для встановлення фактів порушень правил розрахунків готівкою з каси підприємства необхідно ревізору обстежити такі документи підприємства як касову книгу, касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових документів, авансові звіти працівників щодо витрачання підзвітних сум.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑