158. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю Рахункової палати.

За результатами перевірок, що здійснюються РП склад. довідка або акт, а за результатами ревізії – акт у 3 примірниках, який підписується всіма перевіряльниками, керівником та гол. бух-ром об’єкта перевірки.

У разі відмови керівника від підписання довідки (акту) керівник К-Р групи засвідчує це спеціальним записом на акті з обов’язковим зазначенням дати, часу і обставин отримання відмови.

При наявності незгоди керівника з фактами та їх обґрунтуванням викладеним у довідці він протягом 5 роб. днів подає конкретні, аргументовані письмові зауваження стосовно питань, з якими не погоджується.

У довідці перевірки, акті ревізії повинні бути зазначені такі дані:

1)       підстава, мета, предмет перевірки, об’єкт перевірки, фактичні трудовитрати в людино-годинах, посадові особи РП та залучені РП особи, які брали участь у проведенні перевірки

2)       період за який проводилась ревізія, перелік нормативних, адміністративних, розпорядчих актів та ін. досліджених у ході перевірки відомчих документів, які не відповідають актам чинного законодавства

3)       перелік вивчених об’єктів, дані яких порівнюються з даними док-тів

4)       перелік док-тів і матеріалів, у наданні яких перевіряльникам було відмовлено, із зазначенням причин відмови і конкретних посадових осіб, які припустилися таких дій

5)       перелік усіх без винятку фактів порушень чинного зак-ва з питань виконання ДБУ та загальнодерж цільових позабюджетних фондів

6)       розмір заподіяних збитків ДБУ та причини їх виникнення

7)       прізвища та посади конкретних осіб відповідальних за скоєння правопорушення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑