71. Вказати основні напрями перевірки розрахунків з оплати праці працівників і пояснити як встановити порушення щодо обґрунтованості бух. записів даних в поточному обліку і звітності.

Послідовність і напрями контролю:

1) перевірка стану заборгованості і відповідності даних про за¬лишки на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» в Книзі го¬ловних рахунків, балансі з підсумковими даними в розрахунково-платіжних відомостях по графі «Сума до видачі». При наявності заборгованості за минулі періоди повинна мати місце розшифровка заборгованості по місяцях року;

2) перевірка достовірності первинних документів, які є підста¬вою для нарахування заробітної плати (табель про відпрацьова¬ний час, наряди про виконану роботу, трудові угоди і т. п.);

3) перевірка  правомірності  застосування  тарифних  ставок, умов трудових контрактів при почасовій оплаті праці;

4) перевірка обґрунтованості застосування норм і розцінок, до¬стовірності обсягів виконаних робіт при відрядній оплаті праці;

5) перевірка нарахувань доплат за роботу в нічний час, понад¬урочні роботи, щорічні основні та додаткові відпустки;

6) перевірка розрахунку утримань з нарахованої заробітної плати (прибуткового податку із заробітної плати, обов'язкових зборів у Пенсійний фонд, фонд зайнятості, стягнень за виконав¬чими листами органів суду і т. п.);

7) контроль розрахункових, розрахунково-платіжних і платіж¬них відомостей з точки зору правильності узагальнення підсум¬кової облікової інформації, оформлення документації, достовір¬ності цих документів;

8) контроль обґрунтованості бухгалтерських записів по опера¬ціях з нарахування оплати праці та прирівняних видів оплати, утриманнях із заробітної плати та фактичних обсягах виплат працюючим (аванси за другу половину місяця, заборгованості за минулі періоди, премії, допомоги при тимчасовій непрацездатно¬сті тощо);

9) перевірка розрахунків з депонентами по ЗП.

При перевірці особливу увагу приділяють правильності оформлення розрахунково-платіжних відомостей, в яких зустрічаються такі порушення:

•        включення до відомостей підставних осіб (встановлюють шляхом проведення зустрічної перевірки)

•        завищення суми “Разом до виплати” (встановлюють арифметичною перевіркою)

•        збільшення суми нарахованої ЗП, а потім її утримання під виглядом вкладу на рахунок в банк (встановлюють шляхом перевірки правильності нарахування ЗП і, при необхідності, зустрічної перевірки в банківській установі). Слід також звернути увагу на правильність бух. оформлення операції з ОП.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑