35.     Вимоги до оформлення додатків до акту ревізії (тематичної перевірки).

Основні вимоги до змісту 2 частини акту:

1. до акту повинні включатися тільки перевірені, документально обґрунтовані факти порушення.

2. факти порушення повинні бути викладені чітко, ясно і доступно для розуміння.

3. стосовно кожного факту порушення, відображеного в акті, треба стисло викласти його суть з посиланням на конкретні нормативні документи та докази (додатки до акта, первинні документи, облікові реєстри).

4. в акті не повинно бути виправлень, підчисток і помарок.

5. у висновках про суть порушень ревізори не повинні давати правову або морально-етичну оцінку дій посадових, матеріально-відповідальних осіб ревізованого під-ва, кваліфікувати їх наміри або оцінювати дії, як наприклад: розкрадав кошти, привласнив, шахрай. Акт ревізії складається у 3 примірниках, його підписують керівник ревізійної групи, керівник ревізованого під-ва, голов. бухгалтер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑