113. Напрями контролю, джерела інформації і об’єкти перевірки фін. стану під-ва.

Контроль фін. стану під-ва здійснюється в рамках комплексної ревізії підприємницьких стр-р, спрямований на всебічну оцінку їх виробничої і фінансово-господарської д-ті.

Основними напрями контролю фін. стану є:

1. Загальна оцінка фін стану під-ва визначається методичними прийомами фін. аналізу за даними балансів на початок року і на кінець звіт. кварталів.

Контроль фін. стану починається з визначення платоспроможності під-ва.

2.       Перевірка наявності і використання власних оборотних коштів.

Наявність власних оборотних коштів перевіряється методами тематичних обстежень і техніко-економічних розрахунків даних балансу станом на початок року та ревізованих звітних кварталів.

3.       Перевірка дотримання розрахунково-платіжної дисципліни здійснюється для виявлення причин низької платоспроможності під-ва. Із застосуванням прийомів аналітичних і структурних групувань даних балансу та Журналів №№ 1, 3 і відомостей до них вивчається стан розрахунково-платіжної дисципліни під-ва. Досліджується динаміка складу кредиторської і дебіторської заборгованості, організація розрахунків з покупцями.

4.       Узагальнення результатів контролю. Систематизуючи матеріали контролю про фін. стан під-ва, ревізор повинен узагальнити причини напруженого фін. стану, показати такі важливі показники фінансової д-ті, як використання оборотних коштів не за призначенням, вилучення їх з обороту, нестача оборотних коштів.

Джерела інформації: фін. звітність регістри синтет. І аналітичного обліку, первинні док-ти, дані податкового обліку наказ про облікову політику, бізнес-план, статистична і техніко-економічна ін форм., акти попередніх ревізій і перевірок тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑