38. Завдання і напрями ревізії грошових коштів.

Завдання ревізії:

1) дати оцінку стану збереження та використання грошових коштів, стану розрахунково-платіжної дисципліни по всіх видах розрахунків з дебіторами і кредиторами під-ва;

2) виявити порушення порядку здійснення готівкового та без¬готівкового обігу грошових і прирівняних до них коштів ревізо¬ваного під-ва;

3) установити правомірність, достовірність та економічну о᬴рунтованість операцій з надходження і використання грошових коштів, відображення цих операцій в обліку;

4) розробити  заходи  з  реалізації  матеріалів  контролю стосовно усунення виявлених порушень, відшкодування збит¬ків, заподіяних підприємству діями чи бездіяльністю відпові¬дальних службових чи посадових осіб, і попередження злов¬живань і недоліків у подальшій роботі ревізованого підпри¬ємства.

Напрями ревізії:

1.       Контроль фактичної наявності касової готівкиі дотримання умов її збереження.

2.       Документальний контроль касових операцій.

3.       Методика контролю операцій по грошових коштах під-в на поточних і валютних рахунках, відкритих в установах банків.

4.       Особливості перевірки грошових док-тів і ЦП.

5.       Контроль розрахунків з підзвітними особами.

6.       Контроль розрахунків з постачальниками за матеріальні цінності та послуги.

7.       Контроль розрахунків з покупцями і замовниками.

8.       Контроль розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

9.       Контроль розрахунків по претензіях та відшкодування матеріальної шкоди.

10.     Контроль розрахунків по оплаті праці.

11.     Контроль кредитних операцій.

12.     Контроль розрахунків з бюджетом.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑