32.     Основний етап ревізії.

На основному етапі здійснюється ознайомлення з під-вом на місці, проведення наради з адміністрацією під-ва і представлення керівником ревізійної групи всіх її членів, а керівником під-ва – керівників структурних підрозділів. Ревізія починається з проведення контрольної інвентаризації, яка передбачає інвентаризацію готівки та цінних паперів в касі і здійснюється у 1-й день перевірки після пред’явлення повноважень на її проведення. Після проведення інвентаризації члени ревізійної групи приступають до безпосереднього здійснення ревізії ін. об’єктів контролю та стану бух. обліку згідно з індивідуальними робочими планами ревізора. Застосовуючи методичні прийоми і способи документ. і фактичного контролю, ревізори виявляють законність та доцільність використання майна всіх форм власності, визначають величину збитку, спричиненого господарству або державі винною особою. Ревізори повинні враховувати, що існують різні види господарських порушень, які слід систематизувати і реєструвати у матеріалах ревізії з виділенням 2 видів: зловживання – це дії посадової особи або працівника, наслідком яких є незначний матеріальний збиток під-ва; ек. злочин – розкрадання або сприяння розкраданню певних матеріальних, грошових цінностей, цінних паперів. Реєстрація господ. порушень здійснюється веденням журналу-відомості ревізора, в яких відзначаються виявлені факти недоліків, порушень з необхідною деталізацією підстав для складання висновку ревізора про суть порушень; складанням опису однорідних порушень і групуванням вивчених в процесі ревізії фактів; отриманням копій або витягів з документів, довідок, розшифровок; залученням до акту ревізії справжніх документів, які свідчать про господ. порушення; отриманням пояснень по кожному виявленому факту господ. порушень; складанням проміжних актів, які є додатками до основного акту ревізії і представляють собою матеріали контролю фактичної наявності грошових та матеріальних цінностей; узгодженням розділів акту ревізії. Етап закінчується здачею членами ревізійної групи звітів про виконану роботу.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑