36.     Реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання прийнятих рішень.

На цьому етапі проводяться заходи, спрямовані на виправлення порушень і недоліків, що виявлені в процесі ревізії на під-ві. Такі заходи можуть бути проведені як у ході ревізії, так і після її закінчення . Заходи, що проводяться у ході ревізії, здійснюються наступним чином:

1. шляхом винесення матеріалів ревізії на обговорення в трудових колективах перевірених під-в та оприлюднення через ЗМІ.

2. у разі не забезпечення повного усунення виявлених порушень ревізори готують за підписом керівника ревізійного органу вимогу про усунення виявлених порушень і вжиття заходів щодо повного відшкодування збитків, притягнення винних до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

3. при виявленні істотних порушень фінансової дисципліни, розкрадань грошових і матеріальних цінностей, ін. зловживань матеріали ревізії передаються до правоохоронних органів і порушується питання про звільнення від обійманих посад винних осіб. Керівник ревізованого під-ва у цьому випадку повинен висунути вимоги стосовно пред’явлення цивільних позовів до винних службових осіб.

4. інформація про наслідки КРР подається органам місцевої Держ. адміністрації. Це заходи, які можуть бути проведені шляхом оформлення КР-ми підрозділами рішень про застосування фінансових санкцій і накладання адміністративних стягнень відповідно до чинного законодавства. Таке рішення вручається під розписку керівнику ревізованого під-ва і при невиконанні його у зведений термін КР-й відділ оформляє документи на безспірне стягнення грошових коштів.

Органи ДКРС здійснюють контроль за виконанням рішень, прийнятих за матеріалами ревізії після її закінчення в таких формах:

1. виїзд ревізора на місце для перевірки виконання пропозиції за результатами ревізії

2. письмова інформація ревізованих під-в про усунення виявлених недоліків і порушень

3. перевірка виконання прийнятих рішень керівниками вищого за підпорядкованістю відомства і оформлення її результатів актом або довідкою.

37.     Облік і звітність з контрольно-ревізійної роботи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑