23.     Вказати методичні прийоми документального  контролю, пояснити зміст та застосування прийому логічної перевірки документів.

Серед методичних прийомів документального К. виділяють такі 

Нормативно – правова перевірка – контролюється відповідність чинним законодавчим нормам.

Формальна перевірка документів – дотримання діючих норм документів, повноти і правильності їх заповнення.

Арифметична перевірка док-в – контроль проведених у документах обчислень.

Експертна перевірка – детальне і поглиблене вивчення достовірності документів за ознак недоброякісності останніх.

Зустрічна перевірка – дослідження достовірності документів шляхом їх співставлення з іншими документами за взаємопов’язаними операціями.

Логічна перевірка – порівнюється господарська операція, відображена в обліку з різними взаємопов’язаними показниками.

Контрольні порівняння на збалансованість окремих показників - залишок на початок + надходження = залишок на кінець + витрати.

Перевірка правильності відображення господ-х опер-й з даних документів у реєстрах бух. обліку - контролюється правильність визначення кореспонденції рахунків, виходячи зі змісту госп-ої операції, повнота та достовірність документів за здійсненими записами.

Аналітична перевірка звітності і балансів – дослідження обґрунтованості показників звітності даними бух. чи податкового обліку.

Техніко-економічні розрахунки

Порівняння

Групування даних

Застосування логічної перевірки – при дослідженні достовірності господарських операцій, коли в ревізора виникають сумніви щодо достовірності окремих показників.

Зміст логічної перевірки – госп. операція, що відображена в документі, порівнюється з різними взаємопов’язаними показниками інших господарських операцій на предмет того, чи існувала об’єктивна можливість їх виникнення.

Наприклад, зіставляються приведені в накладній дані про масу і обсяг вантажу з вантажопідйомністю або об’ємом машини, на який перевозився вантаж, місткість тари вказаної в накладній, обсяг випущеної продукції з виробничою потужністю тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑