78. Методичні прийоми і способи контролю операцій з надходження ОЗ.

Основні напрями ревізії операцій з надходження ОЗ (фондів):

1) перевірка обґрунтованості придбання окремих об'єктів ос¬новних засобів (виходячи з виробничої необхідності, спеціаліза¬ції підприємства, ефективності подальшого використання);

2) перевірка повноти і своєчасності оприбуткування, урахо¬вуючи особливості документального оформлення операцій по джерелах надходжень (нове будівництво, придбання устаткуван¬ня, безкоштовне надходження);

3) контроль правильності оцінки основних засобів:

а) при введенні в експлуатацію від нового капітального бу¬дівництва;

б) при оренді через викуп державного майна;

в) при приватизації державного майна;

г) при безкоштовному одержанні;

д) при переоцінці основних засобів;

4) контроль відображення господарських операцій в обліку методом перевірки кореспонденції бухгалтерських рахунків, ви¬ходячи зі змісту господарської операції, відображеної у первин¬ному документі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑