31.     Вказати основні етапи ревізії, показати суть підготовчого етапу.

Основні етапи ревізії:

1. Підготовка до проведення ревізії.

2. Проведення ревізії.

3. Оформлення матеріалів ревізії.

4. Реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання прийнятих рішень.

На етапі підготовки до проведення ревізії відбувається попереднє ознайомлення з док-ми, які хар-ть діяльність ревізованого об’єкту і складається програма ревізії. Керівник ревізійної групи на підставі ознайомлення з матеріалами попередньої ревізії та вивчення даних контролю ін. контрол. органів розробляє програму ревізії, в якій визначаються період проведення ревізії, її мета та основні питання, на яких слід зосередити увагу. За 10 днів до початку планової річної ревізії суб’єкту контролю повинно бути письмово повідомлено про строк її проведення. Програма ревізії затверджується керівником КР-го органу На її основі складається план проведення ревізії з визначенням конкретних завдань, виконавців і термінів виконання; готується наказ про проведення ревізії та спеціального посвідчення для кожного члена ревізійної групи, а також проводиться службова нарада з повним складом ревізійної групи з питань організації методики здійснення програми ревізії.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑