21.     Контрольні порівняння та збалансованість окремих показників як методичний прийом фін. контролю.

Суть даного прийому полягає в порівнянні залишку на початок ревізованого періоду з документованими надходженнями матеріальних цінностей, з однієї сторони, і документованими витратами та залишку на кінець ревізованого періоду з іншої.

Тобто залишок на початок + надходження = залишок на кінець +витрати

Контрольні порівняння переважно застосовуються там, де ведеться облік мат. цінностей за найменуваннями, без вказування сортів, марок, при запущеності аналітичного обліку за окремими сортами, марками, і у всіх випадках, коли п-ва застосовують вартісний (сумовий) облік мат. цінностей.

Контрольні порівняння знаходять широке застосування для перевірки правильності оприбуткування і списання на витрати окремих сортів мат. цінностей, достовірності аналітичного обліку тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑