114. Методи і способи оцінки фін. стану під-ва.

Контроль фін. стану під-ва проводиться шляхом визначення певних груп аналітичних показників, які дають змогу ревізору зробити загальну оцінку фін. і майнового положення під-ва, прибутковості його д-ті та спроможності щодо виконання зобов’язань перед державою та іншими під-вами, установами, організаціями.

Загальна оцінка фін стану під-ва визначається методичними прийомами фін. аналізу за даними балансів на початок року і на кінець звіт. кварталів. Спочатку ревізором здійснюється попередня оцінка фін. стану ревізованого під-ва.

На підставі порівняльного аналітичного балансу, який складається шляхом об’єднання в окремі групи однорідних статей, визначаються показники фін. стабільності, прибутковості, платоспроможності.

Контроль фін. стану починається з визначення платоспроможності під-ва. Важливим показником платоспроможності під-ва є рівень ліквідності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑