39. Напрями контролю і джерела ревізії грошових коштів.

Джерела ревізії:

1) первинні документи: касові прибуткові та видаткові ордери, розрахунково-платіжні відомості, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чекові книжки, виписки установ банків з поточного та валютного рахунків підприємства, квитан¬ції, поштові перекази, договори про матеріальну відповідаль¬ність, акти інвентаризацій каси і т. п.;

2) облікові реєстри:

• журнал реєстрації касових прибуткових та видаткових ордерів;

• журнал реєстрації платіжних доручень до банку;

• Касова книга — журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, звіти касира;

• журнали-ордери №№ 1, 2, 3 і відповідні їм відомості;

3) звітність: баланс підприємства;

4) місце зберігання касової готівки (обладнання приміщення та устаткування каси).

Напрями – див. питання 38.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑