100. Контроль фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.

Основні напрямки контролю:

1)       перевірка правомірності отримання доходів від здійснення операцій з реалізації продукції, товарів, послуг і ін. операційної діяльності (метод обстеження, нормативно-правовий), візуальна та зустрічна перевірка

2)       контроль обсягів реалізації продукції, виконаних робіт, наданих послуг (оцінка виконання плану)

3)       перевірка правильності оцінки і визнання доходів і фінансових результатів від операційної діяльності (арифметичний контроль, порівняння даних договорів)

4)       перевірка правильності відображення доходів від реалізованої продукції, робіт, послуг в обліку (зіставлення даних звіту Ф-2 з Головною Книгою), Ж-6 за К-т 70, відомості 3.1, 3.5, 3.6, Головна книга.

5)       контроль правильності визначення фінансових результатів від операційної д-ті (арифметичний контроль, Ф-2), Ж-6 за К-т 791, методи візуальної і наявної перевірки

6)       контроль достовірності відображення доходів від реалізації продукції, робіт, послуг для цілей оподаткування (нормативно-правова перевірка, методи порівняння і аналізу даних, арифметична перевірка)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑