95. Перевірка витрат на збут продукції.

Витрати на збут складають 40 %, регулюються П(с)БО 16.

Основні напрямки контролю:

1)       оцінка виконання кошторисів витрат на збут

2)       перевірка обґрунтованості, достовірності, правильності включення до групи витрат на збут в цілому та по статтях витрат

3)       перевірка правильності відображення витрат на збут в поточному БО і податковому обліку (методи нормативно-правової перевірки, методичні прийоми аналізу даних, методи логічної перевірки даних про витрати підприємницької д-ті, застосування техніко-економічних розрахунків).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑