68. Напрями перевірки, об’єкти і джерела контролю розрах. з ін. дебіторами і кредиторами.

Перевірка розрахунків з іншими дебіторами про¬водиться на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (зі здійснення спільної д-ті без створення  юридичної особи, з працівниками), а розрахунки з іншими кредиторами відображаються на субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (операції некомерційного хар-ру з ін. кредиторами, з наймачами квартир, гуртожитків, орендарями, з батьками дітей, які ходять у садок)/

Основні напрями контролю — це перевірка:

1)       реальності заборгованості, виходячи з даних аналітичного і синтетичного обліку;

При перевірці тотожності даних синтетичного і аналітичного обліку розрах. з ін. дебіторами і кредиторами треба перевірити підсумки, обороти та сальдо за дебіторами (кредиторами) і зіставити їх з сумами, що визначаються за субрах. 377 та 685 у Головній книзі та журналі 3.

2) повноти і своєчасності нарахувань плати за вищевказані по¬слуги протягом ревізованого періоду. Використовують дані касових і банківських док-тів, проводиться зіставлення сум фактично оприбуткованих коштів з записами на рах. 377 і 685, здійснюється зустрічна перевірка по окремих видах розрахунків.

3) обґрунтованості перерахунків, надання пільг, списання за¬боргованості минулих періодів;

4) своєчасності та повноти погашення заборгованості в розрізі дебіторів.

У процесі контролю стану розрахунків з квартиронаймачами ефективними є застосування прийомів зустрічної перевірки даних відомості обліку розрахунків з мешканцями квартир і гуртожитків і касових звітів. Стосовно боржників вибірково перевіряються дані квитанцій про оплату послуг, наявних у них. Особлива увага звер¬тається на дотримання діючих тарифів за послуги при нарахуванні плати за звітний місяць, обґрунтованості перерахунків за минулі періоди, коригуючі записи бухгалтерії щодо виправлення допуще¬них помилок в обліку, первинні документи, які надають право на пільгові тарифи оплати, використання під оренду приміщень дер¬жавних підприємств.

69. Методичні прийоми і способи контролю операцій з обліку списання простроченої кредиторської заборгованості.

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑