46. Пояснити порядок визначення з верх лімітного залишку грошей у касі.

          Підприємства зобов'язані здавати готівкову виручку понад установлений ліміт каси в порядку і строки, визначені установою банку  для  зарахування  на  їх  поточні  рахунки. Якщо ліміт каси підприємству  взагалі не встановлено, то вся наявна готівка в його касі  на  кінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин, унаслідок  яких  ліміт каси не встановлено).

          Готівкові  кошти  можуть  здаватися підприємствами в денні та вечірні каси установ банків, через служби інкасації, підприємствам поштового  зв'язку для переказів на їх поточні рахунки в установах банків.

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними  в  день  їх надходження, якщо вони надійшли до кас підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг при проведенні розрахунків із застосуванням реєстраторів  розрахункових  операцій  (із  зафіксованим РРО часом надходження коштів) наприкінці робочого дня та були здані (у сумі, що  перевищує  встановлений  ліміт  каси) до обслуговуючих установ банків не пізніше  наступного  робочого  дня  банку  (протягом операційного  часу  його роботи) та під-ва або були використані підприємством (без попереднього здавання їх до банку і одночасного  отримання  з  каси  банку  на  зазначені  потреби) наступного  дня  на  необхідні  господарські  потреби.

          Якщо аналогічна ситуація виникає на  підприємствах,  які при проведенні готівкових розрахунків використовують прибуткові касові ордери або розрахункові книжки, що містять розрахункові квитанції, і точний час  надходження готівки не може бути зафіксований, то такі готівкові надходження не вважаються понадлімітними в день  їх надходження не більше ніж чотири рази на місяць. У разі постійного надходження готівки до кас наприкінці робочого дня і  відповідного перевищення  ліміту  каси  такі  підприємства  мають звернутися до обслуговуючих  установ  банків  щодо  перегляду  строків  здавання готівкової  виручки  та ліміту каси.

Не вважаються понадлімітними в день їх  надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств (тих, що не мають домовленості  на  інкасацію  та  здавання  готівкової  виручки  до вечірньої  каси  банку) у вихідні та святкові дні та здані в сумі, що  перевищує  встановлений  ліміт  каси, до обслуговуючих установ банків  наступного  робочого дня банку (протягом операційного часу його  роботи)  та  підприємства або були використані підприємством наступного робочого дня на необхідні господарські потреби.

Для визначення понадлімітного залишку готівки в касі порівнюються записи про фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим підприємству лімітом каси за кожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в періоді, що перевіряється, виявлено перевищення ліміту каси, то визначається, протягом якого часу(у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а також загальна сума понадлімітних залишків .

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑