44. Методика контролю касового звіту.

Касовий звіт складається при інвентаризації каси. До початку перевірки касової готівки касир припиняє операції та складає касовий звіт.

До касового звіту включаються всі первинні документи про приймання в касу та видачу з неї грошових коштів ,за винятком незакритих платіжних відомостей у дні виплати заробітної плати .Під час перевірки касового звіту застосовується метод обстеження та нормативної перевірки. Складається опис грошей за номіналами купюр, їх кількості та сумою з підрахунком загальної суми. Опис грошей підписують усі члени ревізії.

До касової готівки включаються: наявні в касі гроші в національній валюті та іноземній, грошові документи та інші прирівняні до них цінності, фактично виплачена заробітна плата по незакритих платіжних відомостях на момент проведення ревізії.

Касовий звіт касира на момент ревізії передається до бухгалтерії для визначення залишку касової готівки з даних бухгалтерського обліку. Ревізор перевіряє правильність визначення таких даних у бухгалтерії і вносить їх до акта, установлює результати інвентаризації каси(нестача, надлишки, відповідність даним обліку).

При виникненні надлишків чи нестач касир дає письмове пояснення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑