42. Контроль касових операцій за джерелами надходжень в касу підприємницьких структур різних форм власності.

Контроль здійснюється зіставленням прибуткових ордерів на отримання готівки з банку і записами у касовій книзі та з корінцями чеків у чекових книгах за всіма відкритими у банках рахунках у тому числі валютних. Перевірка проводиться за сумами та датами отримання грошей у кореспонденції з рахунком 301, 302.

Також зіставленням сум і дат у прибуткових касових ордерах із первинними документами про наданні послуги чи відпущені матеріали стороннім організаціям, при проведені вибіркових зустрічних перевірок на об’єктах ,яким надано такі послуги, де контролюється достовірність і повнота оприбуткованих повернених сум по касі з даними журналу-ордера № 8”Розрахунки з підзвітними особами”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑