160. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фін. контролю.

Внутрішній фінансовий контроль – це д-ть контрольно-ревізійних підрозділів, спрямована на забезпечення міністерств, ін. центральних органів виконавчої влади, достовірною інформацією про використання об’єктами контролю фін. ресурсів оцінку ефективності їх господарської д-ті, виявлення і запобігання  в ній відхиленням, що перешкоджають законному і ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва.

Метою здійснення ВФК є:

i.        перевірка фін.- господ. д-ті, цільового та ефективного використання бюдж. коштів та збереження державного майна

ii.       забезпечення усунення порушень фінансової дисципліни, відшкодування заподіяних битків

iii.       вжиття заходів до запобігання фін. порушенням

Основними завданнями ревізій і перевірок є:

1)       оцінка обґрунтованості бюджетних запитів, дотримання фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереження і цільового використання БК та коштів державних цільових фондів

2)       контроль збереження і використання державного майна

3)       перевірка ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасності документального оформлення господарських операцій

4)       оцінка економічного стану під-в, установ та організацій, результатів виконання виробничих і фін. планів

5)       перевірка правильності ведення БО та фін. звітності, своєчасності і повноти відображення в обліку фін., кредитних та розрах. операцій

6)       перевірка додержання порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів

7)       контроль стану виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією

8)       перевірка додержання встановленого порядку закупівлі товарів за держ. кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑