156. Особливості організації і планування контрольно-ревізійної роботи Рахунковою палатою при ВРУ.

Контрольні заходи проводяться РП планово і позапланово.

Планові перевірки проводяться на основі річних і поточних планів роботи колегії РП та її департаментів і підрозділів.

До плану роботи РП обов’язково включають:

•        виконання звернень не менш як 1/3 конституційного складу ВРУ, поданих відповідно до регламенту ВРУ

•        розгляд звернень та пропозицій През. Укр.. і КМУ

Позапланові перевірки і ревізії проводяться за рішенням колегії РП на підставі постанов протокольних доручень ВРУ, звернень комітетів ВРУ та запитів нар. депутатів за якими ВРУ приймає рішення аьо за яким рішення вже прийнято, звернень През. Укр. і КМУ.

Перед проведенням ревізії департамент РП, відповідальний за її проведення, на підставі затверджених планів робіт та рішень колегії РП про проведення позапланових контрольних заходів розробляє проект програми на основі аналізу:

1)       інформації документації яка стосується предмета перевірки

2)       даних щодо бюджетних призначень та фактичного фінансування з ДБУ

3)       при потребі можуть застосовуватись висновок департаменту правового забезпечення щодо правового механізму що регулює питання предметної перевірки та д-ті об’єктів перевірки

4)       інформація отримана від контрольних та правоохоронних органів щодо раніше проведених ними перевірок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑