155. Мета та основні завдання проведення перевірок і ревізій Рахунковою палатою при ВРУ.

 Мета перевірок і ревізій які здійснюються РП полягає у встановленні на об’єкті перевірки і ревізії посадовою особою, уповноваженою її проводити, фактичного стану справ з т. з. своєчасності, повноти, об’єктивності, достовірності та доказовості виявлених фактів та зроблених оцінок щодо законності, ефективності та доцільності витрачання коштів:

•        ДБУ

•        Загальнодержавних цільових позабюджетних фондів

•        Кредитів та позик наданих Україні іноземними державами, банківськими установами та міжнародними фін. організаціями

•        Валютних ресурсів, наданих на зворотній основі

•        Кошторису НБУ

•        Майна яке належить до об’єктів державної власності

•        Ресурсів матеріального резерву Укр..

Основні завдання:

1)       з’ясування законності, доцільності та ефективності формування і використання держаних фін. ресурсів

2)       підготовка пропозиції для поліпшення ситуації в сфері державних фінансів і бюджетного процесу на всіх його стадіях

3)       виявлення фактів незаконного або неефективного використання фін. коштів держави.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑