153. Контроль касових видатків на утримання розпорядників коштів з ДБ органами ДКУ.

Основні напрями контролю:

1)       контроль відповідності кошторисів доходів і видатків розпорядників бюджетних коштів розпису ДБУ.

Методом формальної, нормативної і експертної перевірки встановлюється відповідність показників видатків у кошторисах бюджетної класифікації видатків та визначаються напрями використання бюдж. коштів відповідно до програмного завдання держави і ступеня відповідальності РБК за виконання бюджету певного рівня.

2)       перевірка доцільності та ефективності використання бюджетних коштів.

Наявність в обліку розпорядників відповідних бюджетних зобов’язань для здійснення платежу для виконання державного бюджету за видатками. Фахівці відділу БО та звітності та відділу обліку ліміту видатків і контролю за виконанням кошторису територіального органу ДКУ перевіряються банківські і розрах. документи на предмет встановлення доцільності витрачання бюджетних коштів та правильності оформлення док-тів, які підтверджують необхідність оплати рах. згідно діючого законодавства.

3)       контроль за проходженням платежів за дорученням РДК.

Спочатку фахівці відділів БО та звітності перевіряють відповідність сум в касових заявах на отримання готівки РБК даним кошторисів доходів і видатків установи. Встановлюється чи дотримуються терміни виконання заяви. Контроль повноти проведення витрат здійснюється за кожним напрямом витрачання БК і застосовуються прийоми порівняння, візуальної і нормативної перевірки виписок банку з бюдж. рах. ДКУ та реєстраційного рах. РБК доручень на отримання грошових чеків, кошторисів видатків і доходів установи.

4)       Контроль правильності відображення в БО операцій з витрачання БК.

Фахівці управління БО ті звітності територіальних органів ДКУ здійснюють щомісячну перевірку звітів про виконання кошторисів видатків на предмет встановлення відповідності даних РК, що утримуються за рах. ДБУ записам на особових реєстраційних рах. ДКУ та даних звіту про виконання бюдж. асигнувань по РК, який подається до вищестоящого органу ДКУ. Методи аналізу кореспонденції розрах. за даними МО, Книги Ж-Г, Відомостей реєстраційних рах. РК, перевіряється правильність відображення в БО та звітності наданих на оплату витрат бюджетних асигнувань суми їх використань і залишку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑