151. Мета, основні напрями та джерела інформації для контролю виконання державного бюджету в системі ДКУ.

Метою контролю ДБУ в системі ДКУ:

1)       вивчення об’єктивного стану справ щодо своєчасного надходження і раціонального витрачання бюджетних коштів

2)       виявлення фактів неефективного і нецільового витрачання коштів ДБУ

3)       здійснення заходів при виявленні фактів порушень бюджетного законодавства

Основні напрями ревізії:

1)       контроль надходження коштів ДБ на ЄКР та доходів ДБУ

2)       контроль використання коштів ДБУ

3)       контроль касових і фактичних видатків на утримання РК з ДБУ

4)       контроль стану БО і звітності у РК ДБУ

Джерела інформації:

•        виписки із розпису доходів і видатків ДБУ

•        єдині кошториси доходів і видатків РК, розрахунки до кошторисів по видатках за бюджетною класифікацією та зміни до них

•        службове листування територіальних підрозділів ДКУ з головним управлінням ДКУ

•        книги, відомості оперативного обліку відділів розмежування та оперативно-аналітичного обліку доходів ДБУ, управлінь оперативного касового планування видатків ДБУ, відділів обліку ліміту видатків та контролю за виконанням кошторисів РК

•        дані БО про виконання бюджету

•        звітність про виконання доходів і видатків ДБУ по територіальних підрозділах ДКУ, яку подають РК ДБУ та ревізовані територіальні казначейські підрозділи відділення ДКУ вищого рівня, форми банківської щомісячної звітності

•        дані БО і звітності БУ та організацій РК ДБУ, дані обліку підприємницьких стр-р про одержані бюджетні кошти та стан розрахунків з бюджетом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑