146. Назвати основні напрями ревізії виконання місцевих бюджетів і показати,

 як виявити факти неправомірного утворення та використання фінансовими органами місцевих адміністрацій державних позабюджетних фондів.

Основні напрями контролю:

1)       перевірка дотримання чинних нормативних актів щодо складання, затвердження, вписання змін у місцеві бюджети

2)       ревізія виконання доходної частини місцевих бюджетів

3)       ревізія виконання видаткової частини місцевих бюджетів

4)       ревізія використання бюджетного фін-ня в підприємницьких стр-рах

5)       перевірка розрахунків по кредитах

6)       перевірка стану збереження державного і муніципального майна, переданого у користування недержавним підприємницьким стр-рам

7)       перевірка утворення та використання держ. позабюджетних фондів

8)       ревізія виконання кошторисів на утримання фін. органів, апарату управління, органів місцевого самоврядування, БУ      

Напрями ревізії за утворенням та використанням державних позабюджетних фондів:

1)       перевірка правомірності утворення позабюджетних фондів місцевих адміністрацій чи органів місцевого самоврядування відповідного рівня. Ці фонди не можуть утворюватися за рах. бюджетних коштів

2)       контроль планування джерел надходжень коштів та фактичних надходжень у фонди

3)       перевірка правомірності утворення і використання резервних фондів місцевих державних адміністрацій, органів самоврядування

4)       контроль за станом надходжень у позабюджетні фонди та правильності використання під-вами виділених їм з відповідного позабюджетного фонду коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑