144. Методичні прийоми і способи контролю доходної частини місцевих бюджетів.

Контроль здійснюється за напрямами:

1.       Перевірка виконання чинних нормативних актів щодо бюджету фінансів і контролю, а також в частині, що стосується цих ділянок роботи фінансових і казначейських органів.

2.       Перевірка наявності і правильності розрахунків по обґрунтованості обсягів доходів по бюджету на поточний рік. Методи аналізу бази планування даних за минулий період, враховуючи змінення доходної бази планового періоду, даних про прийняті заходи по розширенню доходної бази, особливо при дотаційному бюджету.

3.       Оцінка стану виконання доходної частини бюджету по місяцях і кварталах року.

Використовуючи дані звітного фін. органу та ДПІ про доходи, заборгованість платників податків та її списання дані донарахування за актами ревізії, ревізор аналізує цю інформацію для уточнення даних програми ревізії і визначення ревізованих об’єктів для повторного контролю.

4.       Перевірка дотримання нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та ін. обов’язкових платежів до місцевих бюджетів. Методи нормативно-правової та зустрічної перевірки даних у відділеннях банків, податкових інспекціях та в бух-ріях фінансових органів щодо встановлення правильності розрахунків за обсягами доходів та своєчасного їх зарахування на поточний бюджетний рахунок.

5. Перевірка повноти і своєчасності зарахування на поточний рахунок місцевого бюджету здійснюється методом аналізу даних про обсяги повернених грошових сум платникам як передплати по податкам, про припущені помилки по зарахуванню їх по видах, перевіряються види доходів по яких податкова інспекція не веде облік у розрізі платників.

6. Перевірка повноти оплати банками % за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів.

7. Перевірка доходів від корпоративних прав і повноти надходження дивідендів по акціях під-в та орендної плати за майно, передане в користування недержавним підприємницьким структурам.

8. Перевірка достовірності звітності по доходах за звітний період.

9. Перевірка стану податкового контролю в податкових інспекціях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑