137. Напрями і послідовність контролю  розрахунків з бюджетом по прибутковому податку з громадян.

Основні напрями і послідовність перевірки:

1.       Перевірка правильності нарахування сум прибуткового податку за місцем основної роботи та за сумісництвом. Використовується інформація за субрах. 641, записи в регістрах. При здійсненні перевірки розрахунків прибуткового податку спочатку визначають правильність місячного сукупного доходу і правильність обчислення прибуткового податку згідно ставки, потім сума податку, визначена податковим інспектором порівнюється з сумою, обчисленою бух-рією під-ва. Якщо виявлено відхилення, то сума недонарахування або зайво нарахованого податку фіксується в акті перевірки.

2.       Перевірка повноти і своєчасності перерахування до бюджету сум утриманого податку з доходів громадян. Здійснюється за записами рах. Д-т 641 з одночасним аналізом даних за К-том цього рах.

3.       Контроль своєчасності подання під-вом до под. органів даних про сплачені працівниками доходи та утримання з них суми прибуткового податку.

Форма 8 ДР, довідки про ОП не за основним місцем роботи. Якщо за результатами перевірки виявлено факти несвоєчасного повідомлення органів ДПІ, службові особи під-ва притягуються до адміністративної відповідальності і на них накладаються адмін. стягнення, штрафи в розмірі 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а у разі виявлення протягом року більше ніж 3 таких порушень, то розмір штрафу складає 5 неоподаткованих мінімумів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑