122. Перевірка стану обліку звітної дисципліни і  достовірності звітності.

Основні напрями контролю:

1.       Перевірка складу звітності ревізованого під-ва. Методами обстеження і нормативного документального контролю здійснюється вивчення складу звітних форм з урах. специфіки пілпр-ї д-ті під-ва та їх перевірка на відповідність вимогам діючого законодавства.

2.       Перевірка дотримання термінів здачі звітності податковим органам, органам статистики, органам управління під-вом, спец. державним позабюджетним фондам здійснюється із застосуванням методів нормативної перевірки і порівняння.

3.       Перевірка достовірності показників фін. статистичної і податкової звітності проводиться на підставі даних поточного бух. і податкового обліку.

4.       Дані балансу перевіряються на предмет достовірності і реальності відображення залишків. При цьому здійснюється порівняння окремих балансових показників з даними Книги головних рах. про залишки на рах. БО станом на кін. звітного періоду, а показники балансу на поч. звітного періоду ще додатково звіряються з балансом станом на 31 грудня мин. року.

5.       Обов’язково перевіряється правильність відображення у фін. і податкової звітності змін, зроблених на підставі  актів попередньої ревізії, постанов органів ДФК при виявленні порушень чинного законодавства з оподаткування, встановлення нестач, зловживань і т. д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑