120. Перевірка стану обліку і контролю касових операцій у бух-рії під-ва і організацій.

Послідовність і напрями контролю:

1.       Перевірка правильності застосування діючого ПРБО, повноти наявності складу реєстрів синтет. і аналіт. обліку здійснюється за методом аналізу робочого ПР, які застосовується в бух-рії, Книги головних рах., Ж-О чи машинограмм з поточного БО, повноти деталізації об’єктів аналіт. обліку по кожному синтет. рах.

2.       Контроль дотримання методики ведення поточних записів у синтет. обліку та аналіт. обліку здійснюється за методом нормативної перевірки на відповідність чинному законод-ву.

3.       Перевірка правильності відображення в бух. та податковому обліку результатів попередньої ревізії.

4.       Проводиться поглиблене вивчення стану бух. та податкового обліку по окремих розділах облікового процесу: правильність ведення обліку касових операцій, порядок ведення обліку витрат і с/в продукції, доходів і фінансових результатів д-ті, стан дебітор. і кредитор. заборгованості, стан розрах. з бюджетом і позабюджетними фондами тощо.

5.       При контролі стану первинного обліку перевіряється:

-        дотримання застосування типових форм первинних документів, затверджених в установленому порядку Держкомстатом України, відповідними міністерствами і відомствами

-        правильність оформлення док-тів

-        дотримання правил внесення виправлень у первинні док-ти

-        перевірка стану обліку, що здійснюється матеріально-відповідальними особами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑