109. Вказати напрями ревізії статутного капіталу, пояснити як перевірити обґрунтованість змін величини статутного капіталу.

Перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу здійснюється на підставі аналізу даних обліку по К-ту рах. 40, та візуального контролю про наявність змін у засновницьких документах, документі про перереєстрацію статутного капіталу при новому додатковому випуску акцій, підвищенні їх номінальної вартості або зменшенні чи зниженні їх номінальної вартості. В АТ перевірці підлягає обов’язковість відображення всіх операцій по змінах величини статутного капіталу у протоколах загальних зборів акціонерів та у засновницьких документах. При перевірці спільних під-в ревізор звертає увагу на наявність рішень правління таких під-в  про здійснення змін величини статутного капіталу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑