40. Держава як виробник суспільних благ.

Однією з функцій держави є виробництво чистих і змішаних суспільних благ (товарів і послуг). Чисті суспільні товари (послугами) – це послуги державного управління, державного регулювання економіки, національної оборони, забезпечення правопорядку, безпеки тощо. Ознаки суспільних товарів притаманні у сфері освіти, охорони здоров'я, науки, культури, мистецтва тощо. Формування і реалізація стратегії розвитку сектору загального державного управління (СЗДУ) як основного суб’єкта, що виробляє суспільні блага, здійснюються за допомогою соціально-економічних прогнозів, державних і місцевих бюджетів, державної програми соціально-економічного розвитку У. та інших державних, регіональних та галузевих програм.

До основних показників, що характеризують рівень розвитку СЗДУ належать: 1) питома вага державних видатків на освіту, охорону здоров'я, національну оборону, правоохоронну діяльність, охорону навколишнього природного середовища, у державному бюджеті або у ВВП; 2) обсяг державних видатків за вищеназваними напрямками у розрахунку на душу населення.; 3) нормативи, що визначають мінімальні стандарти споживання суспільних благ чи послуг (прожитковий мінімум, розмір мінімальної ЗП тощо); 4) показники рівня життя населення.

Фінансування підприємств та організацій з сектору загального державного управління здійснюється за рахунок державних і місцевих бюджетів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑