Право

КнигаРейтингК-во просм
Коссак В М - Основи права6428
Герц А А - Екологічне право12924
Кравчук С Й - Господарське право4760
Бєляєва ВО - Фінансове право1537
ОХ Юлдашева - Правове регулювання зовнішньоекономічної Діяльності5928
Сивак В.М - Збірник задач з адиіністративного права1404
Іванов В.М - Історія Держави І Права України1434
В.Ф. Годованець - Конституційне право України1277
Ю.М. Дьомін - Кримінальне право України1280
В.А. Клименко - Кримінальне право України1229
А.П. Гель - Кримінологія 1265
Ю.В. Александров - Кримінологія1196
В.В. Галюк - Курс цивільного і сімейного права1328
Л.В. Голяк - Порівняльне правознавство1543
Герц А.А - Правознавство1792
Куйбіда В.С - Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування1543
як вияв національного патріотизму в Україні - Небесна сотня1178
Автор невiдомий - Базовий категоріальний апарат904
Автор невiдомий - Механізм розпорядження майновими правами847
Автор невiдомий - Види муніципальних цінних паперів811
Автор невiдомий - Суперечності iнтелектуальної власностi1543
А.Н. Талалаев - Венская конвенция1704
Автор невідомий - Державна служба України у системі державного управління925
Укладач І. С - Адвокатура в Україні 1854
Автор невідомий - КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Національний банк України658
Автор невідомий - Державний кредит1306
Автор невідомий - Конституційне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна766
Автор невідомий - Митна справа в Україні888
Автор невідомий - Поняття предмет і система кримінології1289
Автор невідомий - Господарське законодавство651
Автор невідомий - Господарське законодавство. Учасники відносин у сфері716
Наверх ↑