32. Сутність та відмінності функціонування кредитних спілок та кредитних товариств.

Кредитні спілки — громадські організації, створені на добровільних засадах з метою фінансового та соціального захисту їх членів через залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Видають позики під мінімальні відсотки і не мають на меті одержання прибутку. Кредитні спілки є найменшими за обсягом активів та наймолодшими серед депозитних фінансових інститутів. Кредитні спілки засновуються у вигляді кооперативів або взаємних фондів. У разі заснування спілки у вигляді взаємного фонду депозити учасників називають частками, або акціями, учасників. Дохід учасникам кредитної спілки виплачується у вигляді дивідендів, а не процентів. Стандартними активами кредитних спілок є дрібні споживчі кредити. Кредитні спілки в Україні є громадськими організаціями, головна мета яких — фінансовий та соціальний захист їх членів через залучення особистих заощаджень членів спілки для взаємного кредитування. Діяльність кредитних спілок здійснюється на засадах рівноправності їх членів. Кожен член спілки незалежно від розміру внеску має право одного голосу при вирішенні питань діяльності спілки. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що постійно проживають на території України. Для заснування кредитної спілки потрібно не менш як 50 осіб.Основною метою їх фун-ня є подолання недовготривалого часового розриву між потребами членів спілки у грошових коштах та їх платоспроможністю.

Кредитні товариства — установи, що утворюються для задоволення потреб їх членів у кредиті (кооперативи, орендні підприємства, підприємства малого і середнього бізнесу, фізичні особи).Капітал КТ формується через купівлю часток статутного фонду новими членами та сплати спеціального вступного внеску, який при виході з товариства не повертається. Зазвичай КТ утворюються фізичними особами. Вспупні внески ідуть на організацію витрат і утримання членів. Беручи грошові кошти у позику, члени кредитного товариства повертають її без сплати відсотків. Основними видами діяльності кредитних товариств є надання коротко- і середньострокових кредитів, посередницька діяльність.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑