18 Товарна структура експорту та імпорту в Україні.

Структура зовнішньої торгівлі (СЗТ) – це співвідношення обсягів і товарна структура експорту та імпорту. Товарна структура експорту та імпорту в У. характеризується як така, що властива для країн з економікою перехідного періоду:

1. частка імпорту більша, ніж частка експорту;

2.імпортовані товари – технологічне обладнання;

3.товари, що експортуються – в основному сировина і матеріали, напівфабрикати, різноманітні заготовки для високотехнологічної продукції, харчові продукти.

Експортує У. такі товари: чорна і кольорова металургія: марганцеві руди, сталь, чавун, прокат, труби, феросплави;ПЕК: вугілля, кокс; машинобудування: комплектуючі для літакобудування, верстати; легка пром. лляна, шовкова тканина, взуття; харчова пром.: цукор, консерви, борошно, олія, кондвироби, алкогольні напої (коньяк, горілка, вино, пиво); АПК виноград, овочі, фрукти, зерно.

Імпортовані товари: енергоносії (нафта і газ), лісові ресурси, технологічне обладнання, аудіо-, відео- і побутова техніка. Питома вага У. у світовій торгівлі дуже мала і в 2004р. становила 0,6% тоді як Фр. 4,3%, Іспанія 2,1%. Низька конкурентоспроможність вітчизн. товарів вищих технологічних рівнів за рахунок великої доданої вартості.

19Призначення, роль та структура державних фінансів.

Державні фінанси (ДФ) за своїм економічним змістом є системою фінансових відносин щодо розподілу та перерозподілу ВВП, що пов’язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави та її використанням спеціально створеними центральними та місцевими органами влади та підпорядкованими ним підрозділами для забезпечення певних завдань і функцій держави. ДФ – центральна ланка фінансової системи, що забезпечує функціонування державного сектору економіки та фінансової сфери країни.

Для виконання своїх ф-й держава повинна мати у своєму розпорядженні певний обсяг фінансових ресурсів, які створюються в нац. господарстві країни. З цією метою вона насамперед закондавчо визначає форми мобілізації ресурсів (податки, збори, платежі) та визначає напрями використання цих коштів (оборона, надання громадянам безоплатних послуг у сфері освіти тощо). призначення та роль держ фін.  в економіці країни визначається саме тим, яку величину фін. ресурсів держава мобілізує у своє розпорядження, на які цілі та як ефективно їх розподіляє  та в икористовує.

ДФ включають такі складові:

1)                 бюджетна система;

2)                 податкова система;

3)                 система державних внутрішніх і зовнішніх запозичень;

4)                 система державних цільових фондів, що забезпечує соціальні гарантії, державне страхування населення тощо;

5)                 система фінансів підприємств і організацій державних і комунальних форм власності, в т.ч. установ, і організацій сектору загального державного управління.

Особливим елементом системи держ. фін. є сукупність держ. установ, специфічна роль яких полягає в  тому, що саме вони надають руху системі  державних фінансів, забезпечують її функціонування, здійснюють формування та реалізацію фін. політики держави.

Органи, що здійсн. управління фінансами — фінансовий апарат, зосереджений у фінансових службах міністерств, відомств,об*єднань, підпр, організ (цент апар та місцеві фін органи Мінфіну, апарат держ цільових фондів. Органи  забезпечення виконання та контролю за використанням держ. коштів: Рахункова палата, Держ. конттрол-ревіз служба, система органів держ податкової адміністрації, Митні органи України тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑