70. Класифікація необоротних активів підприємства.

По функц видам:Осн засоби; Немат активи; Незав кап вклад; Обладжання  признач для монтажу; Довгостр фін вклад; Ін види НА. По х-ру обсл окр видів д-ті підпр:опер ;інвест; невиробн. По хар-ру приналежності: Власні; Орендовані. По формах заставного забезпеч кредиту та особл страх:Рухомі; Нерухомі.Загальна сума опер НА у наст пер-ді залежить віднаявн НА на початок звіт періоду, вартості неопер НА, що не беруть участі у вир процесі, приросту обсягу реаліз прод у план пер.

71.Управління фінансуванням необоротних активів підприємства.

Управління фінанс НА  зводиться до 2-х варіантів: 1)весь обсяг оновлення НА фінанс за рахунок вл капіталу. 2)змішане фінанс оновл операц НА за рахунок вл та довгостр залуч капіталу. Вибір відповідного варіанту фінансування оновлення операц НА здійснюєтьсяз урахуванням факторів: достатності вл фін рес-ів для забезпеч ек розвитку підпр в наст періоді; вартості довгостр фін кредиту в порівнянні з рівнем прибутку, що генерований оновленими видами операц НА; досягнутого співвіднош використя вл та залуч капіталу; доступності довгостр фінанс кредиту. Етапи форм пол упр ОНА під-ва: аналіз ОНА в попер пер-ді, аналіз заг обсягу та складу ОНА підп, забез своєчасн понов ОНА, забез ефект викор-ня НА, формув принц і оптиміз стр-ри джерел. Процес фінансув оновлення окремих видів операц НА може здійснюв при отриман у власність чи оренді. Лізингові операц здійсн у формі оперативного (з обов’язковим поверненням вл після закінчення строку дії лізингової угоди), фінанс (з обов’язковою наступною передачею права вл-ті на ОЗ орендатору), лізингу з поверненням (продаж ОЗ фін інст-ту з одночасним зворотнім отриманням цих основних засобів в операт чи фін лізинг) та ін форм ліз.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑