32. Склад вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика.

Вхідні грошові потоки - надходження грош потоків на під-ві. Ці грош потоки забезпечують під-во коштами для поточної д-ті. Склад і структура вхідних грош потоків залежить від сфери д-ті під-ва. З точки зору економічної сутності і впливу на фін діяльність під-ва є такі вхідні гроші потоки: 1) надходження виручки від реілізації – осн грош потік, хар-зується регулярністю надходжень (це: надходження виручки від осн д-ті, реалізації робіт, послуг і надходження виручки від ін д-ті реалізація нематеріальних активів тощо, надходження позичкових коштів (банківські кредити, отримання фін допомоги, яка повинна бути повернена); 2) надходження коштів від фін інвестицій (отримання доходу від реалізації корпоративних прав, прибуток отриманий від вкладання коштів інших підприємств, доход від вкладень в цінні папери, доход у вигляді %, які нарховуються на депозитних рахунках банка, надходження від інших ЦП); 3) цільові надходження коштів від ін суб’єктів підприємн-ї д-ті (кошти для фінансування спільних проектів або спільної діял-ті, кап вкладення в наукові дослідження та підготовку кадрів); 4) отримання фін допомоги (від інших субєктів підприєм-ї діял-ті або з державних централізованих фондів); 5) інші надходження грош коштів (орендна плата, отримані штрафи, пені, суми страхового відшкодування, які отримало під-во).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑