36.Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку – виручка від реалізації продукції. Шляхи збільшення абсолютної суми грошового потоку.

Збільшення грош-го потоку на під-ві відбув-ся внаслідок збіль-ня власного капіталу (емісія акцій, чистий прибуток, нарахування амортизації, благодійні внески або фін-ва допомога), в результаті збільшується зобов’язання (емісія облігацій, довгостро-ві та короткостр-ві банк-кі кредити, кредитна заборго-ть, всі види нарахувань).

Збільшити грош-й потік можна за рахунок зменшення активів.

Фактори: 1) обсяг в-ва прод-ції; 2) собівартість прод-ції; 3) прибуток, що включається до складу ціни продукції; 4) непрямі податки: АЗ, ПДВ; 5) зміна залишків нереалізованої прод на почат та кінець періоду. Шляхи : 1) збільшення обсягів виробництва; 2) скорочення залишків нереалізованої продукції; 3) підвищення цін на продукцію (збільшення собівартості; збільшення частки прибутку в ціні; підвищення чи введення непрямих податків).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑