34.Принципи управління грошовими потоками та їх характеристика.

Процес управління грошови-ми потоками підприємства базується на певних принципах, основними з яких є такі:

інформативна достовірність (своєчасне та якісне забезпечення інформ-ою базою даних);

збалансованість (оптимізація грош-х потоків за видами, обсягом, часовими періодами та іншими характер-ми у розрізі підпорядкованості грошових потоків стратегії і тактиці функц-ня і розвитку підпр-тва);

ефективність (забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових активів підприємства, що вивільняються внаслідок нерівномірності руху грошових потоків у процесі фінансово-господарської діяльності);

ліквідність підпр-тва (забезпечення достатнього рівня ліквідності підпр-ва в умовах нерівномірного руху грошових потоків у часі).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑