40.Склад вихідних грошових потоків на підприємстві та особливості їх формування.

Фін-госп д-ть суб’єктів господарювання пов’язана з витрачанням грош коштів, що пов’язане з різними напрямами д-ті п-в і має особливості. Використання грош коштів по окремим напрямкам д-ті обумовлює формування окремих грош потоків. Вихідні грош потоки по різному впливають на фін стан п-ва, його платоспроможність, кінцеві результати фін-госп діяльності. Мають місце суттєві особливості у формуванні окремих грошових потоків в абс сумі і в часі. Можливість під-в впливати на абсолютну суму вихідних грошових потоків та їх формування в часі різне. Склад вихідних грошових потоків на п-ві: 1) оплата рахунків суб’єктів господарювання; 2) платежі державі; 3) грошові виплати працівникам; 4) перерахування коштів банкам; 5) здійснення інвестицій; 6) інші перерахування коштів. Особливостями форм-ня вихідних ГП є: 1)  абс суми ГП. Формування складу і обсягу вих ГП зал-ть від факторів: галузева приналежність, вид д-ті, обсяг в-ва, зовн фактори; 2) формування вих ГП в часі - зал-ть від укладених договорів, контрактів, форм розрахунків, нормативних актів держави. Бувають такі джерела: виручка від реалізації продукції; оборотні кошти; кошти цільових фондів на під-ві; 4) визначення впливу окремих грошових потоків на фін стан та кінцеві результати фін-госп діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑