111.Порядок виявлення та оцінки ризиків.

Багато фінансових операцій пов’язані з існуючими ризиками.Вони потребують оцінки ступеня ризику і визначення його величини.Виявлення ризику відбувається за допомогою збору різноманітної інф-ї і викор-ня офіційних і неофіційних каналів.Крім даних фін.звітності і бізнес-планів до офіційних джерел інф-ї відносять ін фор-ю, отриману з періодичного друку, радіо, телебачення.До неофіційних джерел відносять дані,отримані за допомогою промислового шпіонажу.Оцінка ризику перш за все пов’язана з вивченням втрат.В залежності від величини втрат розрізняють 3 групи:1)втрати,величина яких не перевищує розрахункового прибутку,можна назвати допустимим;2)втрати,величина яких більша розрахункового прибутку відносяться до розряду критичних;3)катастрофічний ризик,при якому підприємець ризикує понести втрати,які перевищують все його майно.Якщо можна тим чи ін.способом спрогнозувати,оцінити можливі втрати по даній операції,то це означає отриманна кількісна оцінка ризику,на яку йде підприємець.Розділив абсолютну величину можливих втрат на розрахунковий показник витрат або прибутку,отримаємо кількісну оцінку ризику в відносному виразі,в %-х.Ймовірність настання події може бути визначена об’єктивним методом і суб’єктивним.Об’єктивним методом користуються для визначення ймовірності настання події на основі розрахунку частоти,з допомогою якої відб-ся дана подія.Суб’єктивний метод базується на викор-ні суб-их критеріїв,які базуються на різних пропозиціях.Таким чином,в основі оцінки фін.ризиків лежить знаходження залежності між певними розмірами втрат підприємства і можливостей їх виник-ня.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑