25.Поняття внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.

У механізмі фінансового менеджменту важлива роль належить системам і методам внутрішнього фінансового контролю.

Внутрішній фінансовий контроль являє собою організований самим підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства.

У практиці країн з розвинутою ринк-ю ек-кою поширення дістала нова прогресивна комплексна сис-ма внутр-ого контролю, що застосовується у великих компаніях з розгалуженою мережею або в холдингових компаніях, яка називається контроллінг. Сьогодні система контроллінгу поступово починає впровадж-ся і на вітч-них підпр-вах.

У загальній системі контроллінгу виокремлюється один з основних його блоків — фінансовий контроллінг - контролююча с-ма, яка забезп-є концентрацію контрольних дій за осн-ми напрямами дія-ті, своєчасне виявлення відхилень факт-х пок-ків від план-х, визн-ня чинників, що зумовили ці відхиленння, прийняття упр-х рішень щодо нормал-ції процесу упр-ня фін-ми підп-ва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑