31. Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства.

Фін-госп д-ть суб’єктів господарювання повязана з формуванням вхідних і вихідних грошових потоків.

Грошовий потік (ГП) є сукупністю розподілених в часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю. ГП можна уявити як систему "фінансового кровообігу" господарського організму. Ефективне управління ГП забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків грошових коштів синхронізовані між собою за об'ємами і в часі. Будь-який збій в здійсненні платежів негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції. Активно управляючи ГП, можна забезпечити більш раціональне і економне використання власних фінансових ресурсів, сформованих з внутрішніх джерел, понизити залежність темпів розвитку підприємства від кредитів, що залучаються. Прискорюючи за рахунок ефективного управління ГП оборот капіталу, підприємство забезпечує зростання суми прибутку, що генерується в часі. Ефективне управління ГП забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Активні форми управління ГП дозволяють підприємству одержувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо його грошовими активами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑