54.Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції.

Інфляція – процес постійного збіл-ня темпів росту грош маси над товарною, у рез-ті чого відб-ся переповнення каналів обороту грошима, що супров-ся їх знеціненням і ростом цін.

Інфляція – це об’єктивний, постійно діючий фактор, що впливає на багато аспектів фін діял-ті під-ва, у тому числі і на вартість грошей у часі. У процесі інфляції відб-ся:

*відносне зниж-ня вар-ті окремих мат активів (ОЗ, запасів ТМЦ)

*зниження реальної вар-ті грош і ін фін активів (дебіторс забор-ті, нерозподіл прибутку)

*зниження с/в вир-ва прод-ї, що викликає штучний ріст суми приб-ку і призводить до росту податк відрах-нь з нього

*падіння реального рівня майб доходів під-ва.

ТВГ обчисл-ся за формулою:

PV = FV*(1/(1+i))^n, де PV – ТВГ; FV – майбут вар-ть грошей; i - % ставка, виражена десятковим дробом; n – кількість інтервалів, по яких відб-ся розрах-к %-х платежів у загальному обумовленому пер-ді часу; (1/(1+i)) – коефіц-т дискон-ня суми складних %%, значення п.б. < 1.

Майбутня вартість грошей – сума інвестованих в даний момент грошових засобів, у яку вони перетворяться ч/з певний пер-д часу з урах-ням певної ставки %.

Розрах-к МВГ може викон-сь за принципом табличного рішення або відсоткових таблиць. Якщо і – ставка %, а n – кількість періодів, що аналізується, то м. говорити про те, що фактор майб вар-ті % для і та n визнач-ся як (1+і) в ступені n.

Фактор майб вар-ті % і та n – це майб вар-ть 1 грош од-ці, залишеної на рах-ку на пер-д під % ставку і за даний пер-д. Відомо, що: FVIF = (1+i)^n,  (1+i)^n = FV,

де FVIF – фактор майб вар-ті % і та n; FV – майб вар-ть грошей.  А тому FVIF = FV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑