АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Наявність власних обігових коштів = (Власний капітал + довгострокові зобов’язання – поза оборотні активи) або (оборотні активи – короткострокові зобов’язання) = ф1.380 + ф1.430 + ф1.480 – ф1.080 або ф1.260 + ф1.270 - ф1.620 –ф1.630 - Збільшення

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами = Власні обігові кошти/ Оборотні активи = (ф1.380 + ф1.430 – ф1.080)/ (ф1.260+ф1.270) – Збільшення (більше 0,1 або = 0,2)

Коефіцієнт автономії = Власний капітал / Пасиви = (ф1.380 +ф1.430 + ф1.630)/ф1.640 – Збільшення (більше= 0,5)

Коефіцієнт фінансової залежності = Пасиви/ Власний капітал = ф1.640/(ф1.380 +ф1.430 + ф1.630 – Зменшення (=2)

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу = Залучений капітал / Пасиви = (ф1.480 + ф1.620)/ф1.640 – Зменшення (менше= 0,5)

Коефіцієнт фінансової стабільності (фінансування) = Власний капітал / Залучений капітал = (ф1.380 +ф1.430 + ф1.630)/ (ф1.480 + ф1.620) – більше 1.

Коефіцієнт довгострокового фінансування = (Власний капітал + довгострокові зобов’язання) / Пасиви = (ф1.380 + ф1.430 + ф1.480 + ф1.630)/ ф1.640 – (= 0,85-0,90)

Показник фінансового лівериджу = Довгострокові зобов’язання/ Власні кошти = ф1.480/ (ф1.380 + ф1.430 +ф11.630) – Зменшення (менше= 0,25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑