69. Управління фінансуванням оборотних активів підприємства.

В залеж-ті від відношення менеджера до вибору джерел покриття фінанс обор активів виділяють стратегії: ідеальна, агресивна, консервативна, компромісна. Вибір тієї чи іншої моделі стр-гії фін-ня зводиться до виділення відповідної частки капіталу, яка є джерелом покриття оборотних активів.

Ідеальна модель - спирається на суть категорій “оборот. активи” і “короткості-ві пасиви” та їх взаємної відповід-ті. Термін “ідеальна” означає  сполучення активів та дж-л їх покриття виходячи із їх екон. змісту. Позначає, що обор активи своєю величиною співпад-ть з короткост-ми пасивами, тобто чистий оборот. капітал дорівнює 0. В реальному житті така модель практично не зустріч-ся, оскільки на б.-якому етапі своєї діял-ті підпр-во потребує в певній сумі грош. коштів для підтримки поточ витрат. Найбільш ризикована, оскільки при поганих умовах підпр-во м. опинитись перед необхід-тю продажу частини основ. засобів для покриття поточної кредит забор. Суть - довгост-й капітал використ-ся як джерело покриття позаобігових активів.

Агресивна модель найбільш реальна, в основу положено поняття, що для забезп-ня ліквід-ті як мінімум позаоборотні активи і системна частина оборот. активів повинні покриватись довгост-ми джерелами фін-ня .Різниця між моделями визнач-ся тим, які джерела фін-ня і в якому співвідношенні обираються для покриття частини оборотних активів, що варіює. Агресив. м-ль позначає, що довгостоковий капітал є джерелом покриття позаоборотних активів і сис-ної частини оборот. активів, тобто того їх мін-му, який необхідний для здійс-ня господ-кої діял-ті. Досить ризиковою, оскільки в реальному житті обмежитись лише мін-м оборотних активів неможливо. Хар-ні відносно вис поточ. прибуток та вис ризик потенц витрат від припинення діял-ті або неотр-ня мож-х доходів при зростанні попиту на пр-цію в пікові моменти.

Консервативна модель - частина активів, що варіюється, також покрив-ся довгост-вими пасивами. В цьому випадку короткості-вої кредит-ї заборг-сті немає, відсутній й ризик втрати ліквідності. Чистий оборот. капітал = по велечині оборотним активам. Безперечно, дана модель також носить штучний характер. Найменш ризик-на та одночасно вона супроводж-ся відносно низьким поточн прибутком, оскільки підпр-во повинно нести додаткові витрати для підтримки зайвих запасів. Ек невигідна - підпр-во якби-то відмовляється від кредит. заборг-сті, яка є безкошт. джерелом фін-ня.

Компромісна модель найбільш реальною. Позаоборотні активи, сист-на частина оборот. активів і приблизно 1/2 частини оборотних активів, що варіюється, фінан-ся за рах-к довгост-х джерел. Чистий оборотний капітал = по величині сумі сист-ної частини поточ. активів та 1/2 їх частині, що варіюється. В окремі моменти часу підпр-во м. мати зайві оборот. активи, що негат-но відзнач-ся на прибутку, однак це розгляд-ся як сплата за підтримку ризику втрати ліквідності на необхідному рівні.

Етапи пол-ка фінанс обор акт: Аналіз фінанс ОА у попер пер-ді, форм принц фін ОА, оптиміз обсягу поточ ОА з урахуванням циклу під-ва, оптим стр-ри джерел фін ОА.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑