38.Управління грошовим потоком – отримання банківських кредитів.

Фактори: 1) стан власних оборотних коштів; 2) затримка надходження грош коштів від реалізації; 3) необхідність проведення попередньої оплати ТМЦ, робіт на вимогу інших суб’єктів господарської діяльності; 4) необхідність відкриття акредитивів, чекових книжок при відсутності або нестачі коштів; 5) користування факторинговими послугами; 6) сезонність виробництва; 7) інші. Задача, а одночасно і зміст - оптимізація розмірів грошового потоку. Фактори, що впливають: 1) наявність власних оборотних коштів; 2) сезонні коливання в заготівлі сировини, матеріалів і вир-ві продукції; 3) затримання надходження виручки від реалізації; 4) надання товарного кредиту; 5) непогашення Дт заборгованості. Шляхи вирішення: 1)  власних оборотних коштів (визначення реальної потреби в них та джерел фінансування); 2) прискорення реалізац прод; 3) підвищення гарантії реалізації, зниження ризику ненадходження коштів; 4) оперативне формування потоку. Фактори впливу: 1) наявність банку, згодного дати кредит; 2) наявність добрих відносин з банком кредитором; 3) кредитоспроможність підприємства. Шляхи  впливу факторів: 1) підвищення фін стійкості та кредитоспроможності; 2) знаходження банку для кредиту; 3) оперативне оформлення договору; 4) зменшення вартості потоку. Фактори впливу: 1) термін користування кредитом; 2) обсяг отриманого кредиту; 3) об’єкт кредитування; 4) облікова ставка НБУ та розмір маржі. Шляхи вирішення: 1) оптимізація розміру і можливе зменшення; 2) скорочення терміну користування кредитом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑