39.Управління грошовим потоком – надходження коштів від фінансових інвестицій.

Управління вх  потоками полягає в збільшенні їх абсолютного роз-міру чи суми.

Складові: реалізація корпо-рат прав (% від акцій, доходи від вкладання в статутні фонди інших під-в). 2)доходи від облігації та інших державних і недержавних ЦП. 3)депозитні нарахування (% по рахунках). Задачі при управлінні цим потоком:  обсягу фін. інвестицій; врахування розміру %-ставок і рівня доходності окремих інвес-тицій; врахування періоду інвес-тування; визначення структури фін. інвестицій; визначення наяв-ності вільних фін. ресурсів під-ва; врахування умов оподаткування доходів від окремих інвестицій. Шляхи вирішення зазначених задач: 1)збільшення абсолютних обсягів фін. інвестицій; 2) фор-мування ефективної структури портфеля інвестицій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑