64.Склад, структура, оцінка, принципи формування активів підприємства.

Активи – ек рес-си під-ва у формі сукупн матер цінностей, які викор в госп д-ті з метою отримання прибутку. Види: *по формам функц –матер, немат, фін, *по хар-ру участі в госп процесі-обор, необор, *по хар-ру обслугов видів д-ті – операц, інвестуц, *по х-ру володіння – власні, арендні, * по ступеню лікв – абсолютно, високо -, середньо- , слабо -,не -.

І. Необоротні активи Немат акт: залишкова вартість, первісна вартість, знос, Незавершене буд-во, Осн засоби: залишкова вартість, первісна вартість, знос, Довг фін інв: які обслуг за методом участі, в капіталі ін під-в, ін фін інв, Довг деб заб-ть, Відстрочені податкові активи, Ін необ активи; ІІ. Обор активи. Запаси: вир-чі, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершане виробництво, готова продукція, товари, Векселі одержані , Деб заб-ть за тов, роб, пос: чисто реаліз вар-ть, первісна вартість, резерв сумнівних боргів Деб заб за розр: з бюдж, за видан аванс, з нарах доходів, із внутр розр, Ін поточна деб заб-ть, Поточні фін інв, Гр кошти та їх еквів: в нац валі, в іноз валюті, Ін обор активи, ІІІ. Витрати майб періодів.

Зміст і завд упр обор. активами. 1.Форм-ння та упр-ння фін-експлуатаційними потребами в обігових коштах 2. Упр-ня деб зо борг-стю 3. Стратегію фін-ння поточних активів 4. Упр-ня джерелами формування обор. Капіталу 5. Упр. Необоротними активами 5. Упр фін-нням необоротн. Активів 6. Упр-ння гр.. коштами та Корот-ми фін.вкладеннями. Форм акт базується на принципах: облік найб перспектив розвитку опер д-ті, забезп відпов обсягу та стр-ри формув активів обсягу і стр-ри вир-ва, забезпеч оптим складу актив, умов прискорення обороту активів, вибір найб прогресивних активів.

Показники: Кавтономії = Вл кошти/актив (чим блище до 1 тим рівень фін стійкості); Кфінанс = залуч кошти/актив (чим- тим фін стійкість); К довгострок фін-ня = (Вл кошти + довгострок забов”яз)/актив (чим  - тим краще). Платоспроможність – здатність покривати забов”яз за рах лікв активів. А1-високолікв акт, А2- Акт підвищ лікв, А3- нелікв, З1-невідклад забов”яз, З2- Короткостроков заб, З3- довгострок з-ня. Кабсол ліквідн (межі 0,2-0,4)-хар-є готовність підпр-ва негайно ліквідувати коротк заб-ть =А1/З1; К швидкої лікв (0,6-0,8) показує скільки одиниць найбільш лікв актив припадає на 1 термінових боргів =(А1+А2)/(З1+З2); Кпоточ лікв (2-2,5) хар-є достатність обіг коштів для погаш боргів протягом року = (А1+А2+А3)/(З1+З2); К обор активів =вир від реал/А; Тривалість оборА = 360/Коба; Кманевреності акт = Обор акт/акт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑